Dôležitý oznam !

Z dôvodu zlej pandemickej situácie v Bardejovskom okrese sú verejné bohoslužby zakázané. To znamená, že veriaci nemôžu byť osobne účastní v chráme počas slúženia. Toto opatrenie je platné od 23. 12. 2020 až do odvolania. Prosíme o rešpektovanie týchto opatrení aj keď je to veľmi ťažké a nepríjemné pre každého z nás.

Upozornenie

Dôstojní otcovia kňazi a diakoni, bratia a sestry v Christu! V súvislosti s práve doručeným (11.3.2020) zdôvodnením hlavného hygienika SR k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR z 9.3.2020 oznamujeme zrušenie bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti do 23.3.2020. Toto opatrenie, ktoré sa netýka „nevyhnutných obradov“ (viď. nižšie uvedená citácia z usmernenia ÚVZ SR), nadobúda účinnosť … Read moreUpozornenie