Upozornenie

Dôstojní otcovia kňazi a diakoni, bratia a sestry v Christu! V súvislosti s práve doručeným (11.3.2020) zdôvodnením hlavného hygienika SR k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR z 9.3.2020 oznamujeme zrušenie bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti do 23.3.2020. Toto opatrenie, ktoré sa netýka „nevyhnutných obradov“ (viď. nižšie uvedená citácia z usmernenia ÚVZ SR), nadobúda účinnosť … Read moreUpozornenie