O chráme

O chráme

Pravoslávny chrám v Bardejove je jedinečný tým, že sa pod jednou strechou nachádzajú hneď dva chrámy. Ten vrchný je zasvätený prepodobnému Serafímovi Sarovskému, ktorého svätým ostatkom sa tu môžte pokloniť. Spodný je chrám svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda.

Chrám prep. Serafima Sarovského
Chrám sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda
(spodný chrám)