Zbor

Pravoslávny cirkevný zbor prep. Serafíma Sarovského v Bardejove

Pravoslávny cirkevný zbor pri chráme prep. Serafíma Sarovského a svätých Cyrila a Metoda v Bardejove vznikol v októbri 1991 a prvýkrát sa predstavil v chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove 7. januára 1992 na sviatok Narodenia Isusa Christa, kedy spieval svätú liturgiu. Absolvoval mnohé vystúpenia doma i v zahraničí.

Z domácich vystúpení je možné spomenúť posviacku cyrilometodského kríža na Šibenej hore v Bardejove, sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda 5. júla na námestí v Bardejove, panychídu padlým ruským vojakom 8. mája v Bardejovských kúpeľoch, festivaly duchovnej piesne v Snine, Vranove nad Topľou a Hertníku.

Zbor spieval svätú liturgiu v Becherove, Lukove, Medzilaborciach, Stakčíne, Kurove, Roztokoch, Pichnom, Ľutine a Klenovej. Sviatočnú atmosféru vytváral pri posviacke chrámu svätých Cyrila a Metoda v Bardejove v októbri 1998, ako aj pri posviacke chrámu svätého veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho v Údoli.

 Zbor sa zúčastnil na benefičnom koncerte vo Svidníku a na benefičnom koncerte náboženskej piesne pre posilnenie kresťanskej identity v zjednotenej Európe v Krompachoch.

V máji 2004 sa zbor predstavil v Galérii Miro v Bratislave, cestou navštívil mnohé chrámy vo Viedni a na Morave. Spieval taktiež svätú liturgiu v Mikulčiciach na základoch chrámu z doby Veľkej Moravy.

V zahraničí sa cirkevný zbor predstavil v októbri 2002 v Gorliciach (Poľsko) v auguste 2003 v Krynici (Poľsko), v septembri 2003 v Tessalonikách (Grécko).

Pri príležitosti 10. a 20.výročia vzniku zboru bol zorganizované slávnostné koncerty v chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove, na ktorých sa zúčastnili zbory zo Svidníka, Poľska a vzácni hostia.

Zbor nahráva svätú liturgiu pre vysielanie Slovenského rozhlasu a v roku 2002 naspieval pásmo duchovných piesní na sviatok Christovho Zmŕtvychvstania.

Za spevu zboru bola tiež slúžená svätá liturgia v chráme prep. Serafíma Sarovského, ktorá bola odvysielaná v priamom prenose v STV na sviatok Sošetvija sv. Ducha.

V posledných rokoch sviatočnú vianočnú (roždestvenskú) atmosféru vytváral v cirkevných obciach Becherove, Nižnej Polianke, Fričke, Kurove, Medzilaborciach a Bardejove Viackrát sa zbor predstavil svojim repertoárom pre kúpeľných hostí v liečebnom dome Astória v Bardejovských kúpeľoch a rôznych akciách poriadaných mestom Bardejov.

V roku 2003 nahral svoje prvé CD a z príležitosti 20. výročia založenia zboru nahral ďalšie dve CD, ktoré majú veľký ohlas doma i v zahraničí.

Do bohatého repertoáru zboru patria duchovné piesne, skladby Bortňanského, Turčaninova, Kedrova, Čajkovského a iných. V interpretácii skladieb je cítiť lásku k spevu, vnútorné prežívanie, jemnosť a precítenosť. V súčasnosti v zbore hlasom oslavuje Boha 18 členov. Dlhoročnou a súčasnou dirigentkou zboru je Svetlana Oroszová.

Zboristi sa stretávajú na skúškach každý pondelok v materskej škole Gorkého 13 v Bardejove (so začiatkom o 17.30 hod.) a radi medzi sebou privítajú nových členov.