Rozpis bohoslužieb

 

Počas týždňa: pondelok – piatok

06:00 Sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho

17:00 Moleben k sviatku Roždestva Isusa Christa / Večerňa

Sobota:

06:00 Sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho

17:00 Veľká večerňa

Nedeľa:

08:00 Utreňa

09:15 Sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho

15:00 Večerňa

Sviatky počas týždňa:

07:00 Utreňa

08:00 Sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho