Chrámový sviatok

Veľké slavoslovie v chráme prep. Serafíma Sarovského v Bardejove

 

Je už niekoľko ročnou tradíciou, že sa 31. augusta schádzajú veriaci z blízkeho i ďalekého okolia do bardejovského chrámu, aby si prišli uctiť pamiatku veľkého Christovho podvižníka, obľúbenca Presvätej Bohorodičky, prepodobného Serafíma Sarovského.

Vsenočné bdenie sme započali tak, ako vždy, malým posvätením vody pri vchode do nášho spodného chrámu. Potom sme sa presunuli do horného chrámu, kde sa slúžilo celé vsenočné bdenie. Úvodným slovom sa prítomným prihovoril nastojateľ chrámu mitr. prot.  Ján Lakata, ktorý všetkých privítal a pozdravil. Vo svojich slovách vyzdvihol osobu prep. Serafíma, ako čudotvorca a toho, ktorý pomáha všetkým tým, čo sa k nemu obracajú s prosbou o pomoc. Potom už započalo samotné slúženie, bolo naozaj krásne a hlasy veriacich bolo počuť široko – ďaleko. Po skončení utrene nasledovalo pohostenie pripravené domácimi veriacimi, ale aj tými cezpoľnými, bolo naozaj bohaté a chutné. Počas pohostenia sa veriacim prihovoril otec Štefan Pružinský slovami o modlitbe. Potom sme sa opäť presunuli do chrámu a pokračovali spievaním akafistov k Počajevskej ikone Bohorodičky a otcovi Serafimovi. Po akafistoch sa národu Božiemu prihovoril mitr. prot. Ján Gliganič. Následne otcovia duchovní začali čítať modlitby k svätému Pričaščeniju. Nasledovali moleben i panychída a potom sa k prestolu postavili otcovia Ján Kosť, Štefan Pružinský, Ján Pilko, Miroslav Pavlenko, Miroslav Humenský, Daniel Omaska a Ivo Petrovaj. Počas liturgie sa kázňou k veriacim obrátil otec Pružinský. Samotná svätá Liturgia bola veľmi krásna i vďaka peknému spevu bohoslovcov našej bohosloveckej fakulty. Najkrajším momentom Liturgie bolo samotné Pričaščenije. K „čaši života“ pristúpili takmer všetci prítomní, ktorí takto zavŕšili celonočné bdenie.

Na samotnom konci sa ešte raz všetkým prihovoril otec Ján Lakata, poďakoval otcom Jurajovi Jurovi, Vasiľovi Svydovi, Sergejovi Tomčukovi a Pavlu Bobakovi, ktorí odišli z bdenia skôr a všetkým ostatným za spoločné modlitby a poprial im šťastnú cestu domov.

Leave a Comment