Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Sláva IC XC,

milí veriaci, vzhľadom na súčasnú situáciu zákazu verejných bohoslužieb, Vám oznamujeme, že posvätené bahniatka budú voľné dostupné pre každého z Vás. Po liturgii ich dáme na stôl umiestnený pri vstupnej mreži do spodného chrámu. Prosím, príďte si ich zobrať do svojich domácnosti.

S pozdravom

Pco Bardejov

Leave a Comment