Moleben v prvú nedeľu Veľkého pôstu

Moleben v prvú nedeľu Veľkého pôstu

Veľký pôst – to nie je len obdobie zrieknutia sa rôznych druhov jedál, telesnej zdržanlivosti, či zamýšľaním sa nad sebou a svojimi hriechmi. Je to aj obdobie, kedy nám Pravoslávna cirkev dáva možnosť zúčastňovať sa na rôznych bohoslužbách, ktoré sa počas roka neslúžia. Takým ,,netradične“- tradičným slúžením bol aj moleben v Nedeľu Pravoslávia, ktorý sa slúžil v Bardejove v prvú nedeľu Veľkého pôstu – v nedeľu víťazstva Pravoslávia. Do chrámu sv. Cyrila a Metoda sa zišli kňazi a veriaci z užšieho aj širšieho okolia, aby spoločne v jednote oslávili víťazstvo pravoslávia.

Aj keď nasledujúce slová možno budú znieť prehnane, je ťažko opísať slovami krásu a hlboký zážitok, ktorý človek prežil počas slúženia molebenu. Spievali sa rôzne piesne a prosby, čítalo sa sväté Evanjelium, či state o tom, že nech je udelená anatéma (odlúčenie od Cirkvi) na každého človeka, ktorý neprijíma učenie svätých otcov a samotnej Cirkvi. Zaspievala sa „vičnaja pamjať“ za všetkých, ktorí bojovali za Pravoslávie a už nie sú medzi nami, ale taktiež sa zaspievalo aj „mnohaja lita“ všetkým, ktorí žijú a aj v súčasnosti svojím životom obhajujú pravú vieru.

Keď otcovia duchovní a všetci prítomní spolu spievali „Viruju vo jedinaho Boha Otca….“, ich spev sa niesol chrámom takou krásou a silou, ako keby práve predstupovali pred nepriateľa a chystali sa do boja za sväté Pravoslávie.

Počas molebenu sa k národu Božiemu prihovoril otec Petro Savčak, ktorý vravel o herézach a o ich pretrvávaní, o kráse ikon a ikonoborectve, či o rozdeľovaní Cirkvi a o jednote v nej. Pretože len v jednote je sila a len spolu môžeme zvíťaziť nad zlom, lebo nepriateľ chodí okolo nás a sladkými rečami, či ľahkou cestou sa nás snaží získať. Vravel ešte mnoho ďalších srdcu a duši lahodiacich slov, ktoré posilnili v tomto pôstnom období určite každého jedného prítomného veriaceho.

Na záver sa poďakoval a prihovoril aj otec Ján Lakata so svojimi spomienkami, pri ktorých sa tisli slzy do očí, keď vravel, že boj o Pravoslávie nebol len v minulosti, ale pretrváva do dnešných čias, lebo nepriateľ chodí okolo ako ,,lev rikajušči“.

Preto nech je pre nás táto prvá nedeľa Veľkého pôstu ako štít na obranu pred zlom a posilní nás v správnej viere. Daj Bože, nech sa toto krásne slúženie molebenu svätého Pravoslávia, ktorý sa slúžil už druhý rok v Bardejove, stane neodmysliteľnou súčasťou a tradíciou nielen pre Bardejov a jeho okolicu, ale nech sa rozšíri do všetkých pravoslávnych cirkevných obcí.

                                                                                                                 Mgr. Ľubomíra Kosová

Leave a Comment