Pozvánka na 5. stretnutie rodín

Pozvánka na 5. stretnutie rodín

Pravoslávna cirkevná obec v Bardejove

a

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, skupina Bardejov

Vás pozývajú na

5. STRETNUTIE RODÍN

v sobotu 24. marca 2018 o 09.00hod

v chráme sv. Cyrila a Metoda

Téma: Pascha Christova

Viac info u j.Iva Petrovaja (0948 395 313) alebo Zuzany Petrovajovej (0907 633 243)

Leave a Comment