Bohojavlenský program bohoslúženia

Bohojavlenský program bohoslúženia

18. januára

               6:00hod Sv. liturgia Vasiľa Veľkého

               18:00hod Veľké povečerije s utreňou a veľkým posvätením vody

19. januára 

                 9:00hod Sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho

                15:00 Večerňa

20. januára

                 8:00hod Utreňa

                 9:00hod Sv. liturgia

                 15:00hod Večerňa

 

Leave a Comment