9. stretnutie rodín

V nedeľu 25.11. 2018 v poobedňajších hodinách sme sa stretli po 9.krát s mladými rodinami v našom chráme. Bola to nedeľa po sviatku sv. archanjela Michala, a preto sme téme anjelov venovali aj naše stretnutie. Deti si mohli vymaľovať rôzne obrázky s anjelmi ci archanjelmi a počas toho sa rodičom prihovoril o. Ivo. Rozprával o anjeloch a anjelskom svete. Kedy a ako boli stvorení, či o tom aké je ich poslanie v nebi i na zemi.

Leave a Comment