Sviatok sv. Nikolaja v Bardejove

Naše desiate stretnutie rodín sa uskutočnilo v nedeľu 23.12. po večurni. Venovali sme ho pamiatke svätiteľa a divotvorcu Nikolaja, ale tiež príprave na Roždestvenské sviatky. O tom rozprával aj o.Ivo rodičom počas toho, čo si deti vyfarbovali obrázky sv. Nikolaja, Betlehém, snehuliakov a niektorí si pripravili aj roždestvenské pozdravy pre svojich blízkych. Po tom, čo sme si zaspievali aj pieseň O kto, kto, Nikolaja ľubiť sa všetci zhromaždili pri ikone sv. Nikolaja. Tu otec duchovný odmenil detičky balíčkom, za ktorý všetci pekne zaspievali alebo zarecitovali básničku. No darček dostali tentokrát aj rodičia, aj keď nemuseli spievať ani recitovať =) Týmto sa chceme srdečne poďakovať tým, ktorí pomohli so zabezpečením darčekov. Nech darcom i obdarovaným pomáha svätý Nikolaj zvládať každodenné starosti i boje, nech pomáha rodičom vychovávať svoje deti vo svätej pravoslávnej viere a viesť ich k Hospodu Bohu! 

Leave a Comment